Skip to product information
1 of 1

Sanity is a Full-Time Job

Mas Mabubuting mga Araw: Librong gabay para sa pagpapagaling ng mga taong may problema sa kalusugan ng pag iisip

Mas Mabubuting mga Araw: Librong gabay para sa pagpapagaling ng mga taong may problema sa kalusugan ng pag iisip

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
Ang librong ito ay makakatulong sa mga may balak magpagaling at pati na sa mga kasalukuyang nagpapagaling sa kadahilanang ipinaaabot nito ang kalagayan at mga pagsubok ng isang indibidwal sa napaka-makatotohanan, simple, at tapat na mga pamamaraan upang magkaroon sila ng malalim na pagkakaintindi kung paano mamuhay ng wasto bilang isang may karamdaman sa pag iisip. Ang kagandahan ng kurikulum na ito ay hindi siya makokonsidera na mga mahihirap na gawain sa pang araw-araw o kaya isang sapilitan na programa dahil ang bawat pahina ay naghihimok sa indibidwal na mag isip sa makatotohanan at progresibong pamamaraan, dahilan kung bakit masaya silang sinusunod ang mga ito. Ang librong ito ay ibinase ko sa aking personal na buhay at sa aking pagpapagaling; at ang bawat pahina rito ay matagumpay na nagamit sa iba't ibang mga grupo.
View full details